Angrer du kjøp?

Hei,

Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

NFA KHAN, 302, Eikelundveien 3, 2007 Kjeller.

Epost: angrerett@noeforalle.com

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Virkningene av at angreretten brukes Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen

Angreretten gjelder ikke for: 

  • Forseglede varer hvor forsegling er brutt etter levering og produkter som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygieniske årsaker 

Du kan laste ned angreskjema nedenfor

Trykk her for laste ned angrerettskjema

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Pre-loader