Angrer du kjøp?

Hei,

Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

NFA KHAN, Nitteberglia 25, 2007 Kjeller.

Epost: angrerett@noeforalle.com

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Virkningene av at angreretten brukes Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen

Angreretten gjelder ikke for: 

  • Forseglede varer hvor forsegling er brutt etter levering og produkter som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygieniske årsaker. 

Returner produktet med originalemballasje i samme stand som du mottok den. Varen må sendes til oss senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt, jf. angrerettloven § 25 første ledd.

Du er kun ansvarlig for den reduserte verdien av varen som grunnet annen håndtering ( slittasje, bruksmerker ) enn det som er normalt for varens art, egenskaper og funksjoner tilsier.

Du kan laste ned angreskjema nedenfor

Trykk her for laste ned angrerettskjema

Eksempel hvor angrerett bortgår:

Ved kjøp av smartklokke der kunden tar i bruk klokken og kobler den opp mot telefonen, vil vi ikke kunne ta i mot klokken da den vil bli ansett som brukt, og det vil være lagret sensitiv personlig informasjon på klokken.

Ved kjøp av hygieniske produkter bortfaller angreretten. Som hygieneprodukter regnes blant annet hodetelefoner, massasjepistoler og lignende.

Vi tar forbehold om at returretten kan frafalle ved gjentakende misbruk.

Kunden har bevisbyrden for at varen er sendt i retur og bør derfor kunne dokumentere for tidspunkt av avsendelse. Kunde er selv ansvarlig for at varen når frem og er også ansvarlig for å betale returkostnader.

Om sendingen din blir sendt til ditt lokale postkontor, og du ikke plukker opp varen innen 14 dager, vil det forekomme et gebyr på 299kr i administrative kostnader.

Oppgir du feil adresse og sendingen kommer i retur til oss, vil det forekomme et gebyr på 199kr.

 

Pre-loader