Cookie Policy

 • Dette er en personvernerklæring for NFA KHAN. Denne omhandler hvilke personopplysninger vi henter inn, og hvordan vi lagrer dem.
 • NFA KHAN ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som hentes inn. Der daglige oppgaver er delegert, vil det fremgå av punkter under.
 • Det er kun oppgavene, og ikke ansvaret som er delegert.
 • NFA KHAN er meget opptatt av din sikkerhet. Vi innhenter og benytter personopplysninger i hht. gjeldende lov, slik det følger av personopplysningsloven og EUs personvernforordning nr. 2016/679 (GDPR).
 • Endringene i den nye lovgivningen gir deg rett til innsyn, i tillegg legger loven stor vekt på samtykke.
 • Dette innebærer at du selv har rett til å bestemme hvilke personopplysninger som hentes inn, og hvem som skal bruke dem.
 • Du har derfor til enhver tid rett til innsyn i personopplysninger lagret hos oss. Vi er pliktet til å gi deg en oversikt over hvilke personopplysninger som er lagret, hva de benyttes til, formålet med dem, og hvor lenge disse skal lagres.
 • Du kan også kreve dine opplysninger slettet, med mindre vi er pålagt i annen lovgivning å beholde disse. Dersom du ønsker innsyn, endring eller sletting av dine personopplysninger hos oss, send en epost til kontakt@noeforalle.com
 • Du kan også, etter den nye personvernloven, kreve dine opplysninger overlevert til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
 • Du vil da få et dokument med dine opplysninger sendt deg digitalt.
 • Har du andre spørsmål vedrørende den nye personvernloven, eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på kontakt@noeforalle.com
Pre-loader